esport thailand

เป็นที่รู้กันว่า esport พึ่งจะเข้ามาเป็นกระแสของประเทศไทย แต่จริงๆแล้วกระแสของ esport thailand มีอยู่มานานแล้วเพียงแต่เป็นกระแสเงียบที่หลายๆ คนไม่รู้ตัวและไม่ให้ความสนใจ นั้นเป็นเพราะอะไรเนื่องจากค่านิยมและบรรทัดฐานของคำว่า esport thailand

นั้นยังมีความคุมเครือ เพราะว่ากีฬาต่ฝ้องเป็นการขยับร่างกาย ต้องได้เหงื่อ ส่งผลดีต่อสุขภาพ นั้นสิจึงถึงความจะเรียกว่ากีฬา กับอีกกระแสหนึ่งที่บอกว่า กีฬาอย่างเช่น หมากรุก สนุ๊ก และกีฬาอีกหลายๆ ประเภทที่แทบไม่ต้องขยับตัวทำไมถึงเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในระดับสากลโลกได้ ก็กลายเป็นข้อถกเถียงที่น่าเวียนหัวและหาทางบงได้ยาก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ต่อมาจึงมีการสร้างบรรทัดฐานของ esport thailand ขึ้นมานั้นก็คือต้องเป็นกีฬา

esport thailand

หรือการแข่งขันที่มีสโมสรระดับโลกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยกลายของการตั้งกฏในการแจ่งขันและการตัดสิน เมื่อบรรลุข้อตกลงนี้ได้ จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนักกีฬาไทยในการแข่งขัน esport ระดับนานชาติ แต่เพราะอะไรจึงต้องมีการสนับสนุน

หากเรามองถึงการแจ่งขันที่ตัดขึ้นภายในประเทศแล้ว ก็คงจะต้องมองว่ากรุงเทพคือสนามกีฬาหลักที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้ามาแข่งขันกันในกรุงเทพ แล้วใครจะเปผ้นผู้ออกค่าเดินทางให้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มี.. เหล่าผู้ที่ผ่านเขารอบจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆกันเองตั้งแต่ค่าเดินทางยันค่าโรงแรม

บางคนก็ตกหล่นบางคนก็ขาดแคบลทุนทรัพย์ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นที่หนึ่งนอกจากที่จะมีความสามารถแล้ว ยังต้องมีกำลังทรัพย์และเข้าถึงการแข่งขันได้อย่างทั่วถึง (จึงทำให้มีคำกล่าวว่ายอดฝีมืออาจจะอยู่ปะปนกับพวกเราเพราะเยาเหล่านั้นเป็นคนมีฝีมือแต่ขาดโอกาสและกำลังทรัพย์นั้นเอง)

และถ้ามองภาพกว้างอีกเราจะรู้ว่ามีการแข่งขันระดับนานาชาติที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ หากไม่มีการจัดตั้งผู้เข้าแข่งขันก็จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง 100% แต่ชื่อเสียที่ได้กลับมาจะเป็นชื่อเสียงของประเทศนั้นเอง

ทำให้หากว่ากลุ่มเข้ามามีส่วนรวมก็จะสนับสนุนให้ทักๆึนมีสิทธอที่จะเข้าแข่งขัน แสดงศักยภาพของตัวเอง และเป็นหนึ่งในระดับประเทศและระดับโลก เพราะเมื่อถูกต้องเท่าเทียมกันจากเหล่ายอดฝีมือที่เก็บงำก็จะได้นำเอาชื่อเสียของประเทศไทยไปประกาศในระดับสากลโลก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ